Regulamin ogólny zawodów Field w Centrum Miasta


 • 1) Organizatorem głównym zawodów jest Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA z siedzibą w Warszawie.
 • 2) Zawody rozgrywane są według zasad WA. Odległości dla danych kategorii:
  • a) Dzieci strzelają na odległościach 5–20 metrów
   (tarcza 3x20cm - 5–10m, 40cm - 10–15m, 60cm - 15–20m, 80cm - 20m)
  • b) Młodzicy strzelają na odległościach 5–30 metrów
   (tarcza 3x20cm - 5–15m, 40cm - 10–20m, 60cm - 20–30m, 80cm - 25–30m)
  • c) Seniorzy strzelają na odległościach według WA Field.
 • 3) Jeśli regulamin danej rundy nie stanowi inaczej, zawody są rozgrywane w kategoriach:
  • − Dzieci
  • − Młodzicy
  • − Juniorzy młodsi (kadeci)
  • − Seniorzy open
  • Podział każdej kategorii na płeć zawodników zależy od liczby zgłoszeń.
 • 4) Jeśli regulamin danej rundy nie stanowi inaczej, zawody są rozgrywane w konkurencjach:
  • − Łuk olimpijski (recurve)
  • − Łuk bloczkowy (compound)
  • − Łuk goły (barebow)
 • 5) Nagrody:
  • a) dla miejsc 1-3 przewidziane są medale, dla miejsc 1- 6 dyplomy,
  • b) nagroda specjalna – przewidziana w każdej rundzie dla najlepszego zawodnika, dla każdej rundy konkurs może mieć inne zasady;
  • c) dokładne zasady każdorazowo są określane w komunikacie organizatora,
 • 6) Opłaty startowe: dla dzieci i młodzików wynosi 10 zł, dla kadetów i juniorów – 30 zł, dla seniorów – 50 zł.
 • 7) Zgłoszenie do zawodów: liczba zawodników w każdej rundzie jest ograniczona do 48 osób niezależnie od konkurencji wśród seniorów oraz wśród dzieci i młodzików. O liście startowej decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie startowego w terminie podanym w komunikacie organizatora.
 • 8) Zgłoszenie do zawodów oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zmianami).
 • 9) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i jest świadom obowiązujących w czasie zawodów zasad bezpieczeństwa.
 • 10) Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie pokrywają macierzyste kluby.
 • 11) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania zawodów.
 • Obowiązuje od 2016, aktualizowany 24.10.2018