Polityka prywatności


 • 1. Postanowienia ogólne
  Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad korzystania ze strony internetowej www.strzala.info (zwanej dalej „stroną”).
  Administratorem danych osobowych jest Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA (zwany dalej „MKŁ Strzała”) z siedzibą w Warszawie, ul. Balladyny 1d lok.9, 02-533, NIP 118210945, REGON 361650899, zarejestrowany w Ewidencji Klubów Sportowych Urzędu m.st. Warszawy pod numerem 323.
 • 2. Wykorzystanie i zakres przetwarzania danych osobowych
  Korzystanie ze strony nie wymaga dokonania rejestracji przez użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych sytuacjach podanie określonych danych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi. Do tych usług zaliczają się:
  • a. rejestracja jako członek stowarzyszenia MKŁ Strzała,
  • b. udział w zawodach.
  Użytkownicy strony, jeśli zostaną poproszeni o podanie danych osobowych, każdorazowo zostaną poinformowani o celu zbierania danych, a same dane użyte zostaną jedynie do tego celu.
 • 3. Ciasteczka
  Aby umożliwić użytkownikom powrót na stronę i wygodnie jej przeglądanie, strona może wysyłać do komputerów użytkowników i zapisywać na ich twardych dyskach pliki znane jako cookies (ciasteczka). Choć ciasteczka nie są używane do identyfikowania poszczególnych użytkowników, to ci mogą odmówić akceptacji ciasteczek wysłanych ze strony lub użyć innych funkcji, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 • 4. Pytania
  W przypadku pytań lub wniosków związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostarczonych przez użytkowników prosimy o kierowanie ich na poniższy adres. W niektórych przypadkach udzielenie odpowiedzi na pytanie lub wniosek może wymagać czasu potrzebnego na zbadanie sprawy. W związku z tym natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.
  Pytania należy kierować do: strzala@strzala.info
 • 5. Dane osobowe w linkach
  MKŁ Strzała nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych wykraczające poza zakres zastosowania opisany w punkcie 1, na stronach innych przedsiębiorstw, do których prowadzą linki ze strony.
 • 6. Zmiany w polityce prywatności
  MKŁ Strzała może zmienić niniejszą politykę prywatności bez uprzedniego zawiadomienia.